Το SocioCoast στο Athens Science Festival 2022

Η Πλατφόρμα Γνώσης και η συνοδευτική Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του έργου SocioCoast (INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020) παρουσιάστηκαν από το ΙΘΑΒΒΥΚ στο Athens Science Festival 2022 «Κόσμοι του Αύριο» που πραγματοποιήθηκε στις 21 – 23 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η εφαρμογή αφορά επιλεγμένες ακτές με Γαλάζια Σημαία στην Κρήτη και την Κύπρο και παρέχει στο κοινό πληροφορίες σχετικές με την βιοποικιλότητα των περιοχών αυτών, ωκεανογραφικά και μετεωρολογικά δεδομένα, καθώς και για διάφορες τουριστικές παροχές. Οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες και να συνεισφέρουν σε αυτές με την δραστηριότητα του πληθοπορισμού (crowd sourcing).