Πιλοτική χρήση εφαρμογής του έργου SocioCoast «Ενίσχυση της προβολής παραλιών και παράκτιων περιοχών και αναφορών προβλημάτων με Πληθοπορισμό»

Tο IMBBC συμμετείχε στις δράσεις πιλοτικής χρήσης για την εφαρμογή του έργου SocioCoast «Ενίσχυση της προβολής παραλιών και παράκτιων περιοχών και αναφορών προβλημάτων με Πληθοπορισμό», στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg VA Greece Cyprus 2014 2020. Οι δράσεις έγιναν στην Κρήτη στις παραλίες με Γαλάζια Σημαία Καστρί στις 24/5/2023, Φοινικόδασος-Βάι στις 25/5/2023 και Σχίσμα Ελούντας στις 26/5/2023. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή στην παραλία και να εισάγουν δεδομένα βιοποικιλότητας σε πραγματικό χρόνο.